up_small_blue-512_edited.png

Wondbehandeling met PRP

PRP wondbehandeling.jpg

Wat zijn Complexe Wonden

Onder een complexe wond wordt verstaan dat deze langer dan 3 weken bestaat en niet of slecht geneest.

 

Er wordt ingeschat dat ongeveer 500.000 mensen in Nederland te maken heeft met dergelijke wonden. Het hebben van één of meerdere wonden levert voor veel patiënten problemen op. Vaak zijn wonden pijnlijk en zorgen voor immobiliteit met alle gevolgen van dien.

Wij bieden een uniek zorgconcept en zijn specialist in het behandelen van deze slecht genezende wonden. Onze medisch specialisten, wondconsulenten en verpleegkundigen hebben zich volledig gespecialiseerd in complexe wondgenezing. Ons team heeft jarenlange ervaring met nieuwe en unieke behandelmethoden en daarmee kunnen wij u de meest effectieve behandeling bieden.

De behandeling met Platelet Rich Plasma (PRP)

Bij een PRP behandeling worden lichaamseigen bloedplaatjes ingezet om de wondgenezing te stimuleren.

Wat is platelet rich plasma?

Bloed bestaat uit twee componenten, te weten plasma en cellen. Plasma is de waterige component waarin zich o.a. de zogenaamde stollingsfactoren bevinden. Cellen zijn daarentegen de vaste component. Er bestaan drie soorten cellen: 

  1. De rode cellen die zorgen voor transport van zuurstof vanuit de longen naar de weefsels toe en transport van kooldioxide vanuit de weefsels naar de longen toe. 

  2. De witte cellen die een rol spelen bij de afweer tegen bacteriën en virussen. 

  3. De bloedplaatjes die samen met de stollingsfactoren uit het plasma zorgen voor een bloedstolsel (bloedprop). Als eenmaal een bloedstolsel gevormd wordt, veranderen de bloedplaatjes van vorm en scheiden zij groeifactoren uit die het lichaam aangeven dat er reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht om beschadigd weefsel (wonden) te herstellen. 

Buisje.jpg

Voor wie is PRP geschikt?

Een chronische wond is een vorm van weefselbeschadiging. De genezing kan om diverse redenen verstoord zijn. PRP kan worden ingezet bij wonden waar de genezing te langzaam gaat en waar een extra stimulans wenselijk is. In het multidisciplinair overleg van NuevoCare wordt bepaald of uw wond geschikt is voor een behandeling met platelet gel. 

 

Door een hoge concentratie bloedplaatjes (ongeveer 4 maal hoger dan normaal) op de wond aan te brengen, wordt het wondgebied gestimuleerd tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden. De bloedplaatjes worden als een gel (lijm) aangebracht om ervoor te zorgen dat de bloedplaatjes ook een aantal dagen op het wondgebied blijven plakken. Op deze wijze wordt een poging gedaan om de wond sneller tot genezing te brengen.

Hoe verloopt de behandeling?

De eerste keer dat u behandeld wordt met PRP wordt de wond gemeten en bepaald hoeveel bloed er moet worden afgenomen. Er wordt ongeveer 30 ml bloed afgenomen, ongeveer een half koffiekopje. Hiervoor wordt een vleugelnaaldje in een ader in uw arm gebracht.

 

Vervolgens wordt uw bloed in een spuit opgevangen waarin zich een antistollingsmiddel bevindt. Daarna wordt het bloed in een speciale centrifuge geplaatst en na ongeveer 30 minuten worden het plasma en de bloedplaatjes in een aparte spuit opgevangen. 

 

Uit het plasma wordt een stollingsfactor genaamd thrombine gehaald. Om de bloedplaatjes tot een gelachtige massa te maken, wordt deze thrombine toegevoegd aan de bloedplaatjes in de spuit. Na ongeveer 15 seconden begint zich een gel te vormen in de spuit en wordt deze aangebracht in de wond. Vervolgens wordt de wond op een specifieke manier verbonden. Tevens zal ook een vervolgafspraak met u worden gemaakt voor controle.

 

We voeren deze behandeling wekelijks uit gedurende een periode van vier tot vijf weken. Na afloop van deze vier weken wordt het effect van de behandeling geëvalueerd en wordt bepaald hoe het vervolgbeleid eruit ziet.

Procedure.jpg

Resultaten

 

Behandeling met PRP is heel goed onderzocht en vastgesteld. De beste resultaten zien wij bij wonden die niet reageren op bestaande behandeling en langer dan 3 weken open blijven [1,2]In de foto's hieronder ziet u meerdere voorbeelden van wonden die snel en goed genezen zijn na toedienen van PRP nadat de standaard behandeling niet het gewenste effect had [3].

Wond na 4 weken PRP.png

Wonden geen verbetering na 6 weken behandeling

Fotos: Na 4 behandelingen in 4 weken met PRP [4]

37.fig.10.png

Wonden geen verbetering na 8 weken behandeling

Fotos: Na 3 behandelingen in 3 weken met PRP [4]

37.fig.6.png

Wonden geen verbetering na 6 weken behandeling

Fotos: Na 3 behandelingen in 3 weken met PRP [4]

Verzekering

Wanneer wij een verwijsbrief hebben van uw huisarts of medisch specialist dan kunt u de rekening die u van ons ontvangt indienen bij de verzekering. Uw betaalt wel uw eigen risico indien u deze nog niet heeft opgemaakt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust.

Belt u ons dan even of stuur een e-mail naar info@nuevo.care

1. Use of Platelet Rich Plasma Gel on Wound Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis - link

2. Management of chronic diabetic foot ulcers using platelet-rich plasma - link

3. Treatment of a Non-Healing Diabetic Foot Ulcer With Platelet-Rich Plasma - link

4. Efficacy of autologous platelet-rich plasma in the treatment of chronic nonhealing leg ulcers - link