up_small_blue-512_edited.png

B12 tekort

B12.png

Over B12 tekort

Vitamine B12 tekort of "deficiëntie" is een ernstige aandoening die onbehandeld kan leiden tot ernstige klachten en soms invaliditeit. Omdat vitamine B12 betrokken is bij onder andere de vorming van DNA, de aanmaak van bloedlichaampjes en een gezond zenuwstelsel, kunnen de klachten heel divers en ernstig zijn.

 

B12 deficiëntie komt veel voor. Bij ouderen kan het tekort oplopen tot 35% van de populatie. (Bron: B12 institute). Van zeer nabij hebben wij meegemaakt hoe B12 problematiek kan doorwerken in iemands gezondheid.

Symptomen

Vitamine B12 deficiëntie verloopt in het begin zonder symptomen. Daarna kunnen diverse aandoeningen ontstaan zoals bloedarmoede en psychiatrische symptomen. De symptomen zijn dus zeer divers en kunnen ook variëren in ernst.

Het diagnosticeren van B12 deficiëntie is een uitdaging, omdat vaak (onterecht) verondersteld wordt dat bloedarmoede aanwezig moet zijn om de diagnose te kunnen stellen. Bij een aantal onderzoeken heeft men vastgesteld dat neurologische klachten zelfs ernstiger kunnen zijn bij patiënten zonder bloedarmoede.

 

Het gevaar bestaat dat de diagnose – en daardoor de behandeling van B12 deficiëntie – wordt vertraagd, met grote gevolgen voor u. Een snelle diagnose en behandeling zijn dus wenselijk.

Diagnose

De diagnose van B12 deficiëntie is gecompliceerd. Er hoeven ook geen bloedafwijkingen aanwezig te zijn bij een B12 deficiëntie, ook al heeft u klachten. Bloedarmoede met verhoogd MCV is in veel gevallen niet aanwezig. Uit de literatuur en in de praktijk blijkt zelfs dat het neurologisch klachtenbeeld soms ernstig kan zijn zonder dat de patiënt aan bloedarmoede lijdt. Wij stellen de diagnose volgens de internationale richtlijnen door het doen van bloedonderzoek. De bloeduitslag in combinatie met uw klachten en uw wensen bepalen vervolgens welke behandeling wordt gekozen.

Behandeling

 

Wanneer vitamine B12 deficiëntie wordt vastgesteld en veroorzaakt wordt door een verstoorde OPNAME van B12, bestaat de behandeling doorgaans uit injecties met Hydroxocobalamine. Deze injecties kunt u uzelf leren toedienen. Wij helpen u daar ook bij. Indien er alleen sprake is van onvoldoende INNAME van B12, bijvoorbeeld bij vegetariërs of vegans, kan de behandeling ook met tabletten.

Hoe werken wij

Er zijn in Nederland erg veel mensen die een plek zoeken voor adequate onderzoek en behandeling van een mogelijk B12 tekort. Daarom proberen wij onze processen zo eenvoudig en voor ons allemaal zo efficient mogelijk te maken.

Onze arts is dr. Max Caffa, huisarts, arboarts en voormalig traumachirurg. Hij heeft veel ervaring en is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de interne geneeskunde, inclusief vitB12 problematiek. Wij volgen de internationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van mensen met vitamine B12 tekort, maar realiseren ons ook dat er op dit gebied nog veel zaken onduidelijk zijn. Om die reden werken wij samen met experts buiten NuevoCare om zaken als het stellen van een goede diagnose verder te verbeteren. De behandeling van mensen met vitamine B12 tekort vergt individueel maatwerk.

 

Het proces is als volgt:
 • U neemt contact met ons op

 • Wij bellen u terug om kort over uw situatie te spreken

 • Wanneer wij samen afspreken verder te gaan dan plannen wij een video consultatie in met onze arts en sturen wij u een email met een link naar een uitgebreide vragenlijst. Ook krijgt u in deze email een link voor een video consult. Beschikt u niet over digitale middelen dan spreken we af wat het beste alternatief is

 • Wij hebben een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig en deze moeten wij voor het videoconsult nodig 

 • U vult de vragenlijst zo snel mogelijk in en in ieder geval uiterlijk 48 uur voor uw afspraak voor het videoconsult

 • Ons team bestudeert uw vragenlijst voordat het videoconsult plaatsvindt

 • Het kan zijn dat wij op basis van uw antwoorden op de vragenlijst beslissen dat een videoconsult niet de geschikte stap voor u is maar dat u een fysiek consult zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld omdat aanvullende lichamelijk onderzoek nodig is of dat er eerst bloedonderzoek gedaan moet worden. Dit overleggen we dan telefonisch met u

 • Tijdens het videoconsult bespreken wij uw antwoorden en willen wij bovendien van u weten wat u van ons verwacht. Wij kunnen u dan uitleggen wat wij u kunnen bieden. Tijdens het videoconsult beslissen we dan ook samen of u verder wilt en dan schrijven wij u in. Het video consult telt mee als 1e consult en valt in het zorgtraject dat wij op dat moment starten. Gaat u niet verder dan betaalt u niets.

 • De vervolgstap kan zijn dat u bij ons langskomt voor een consult waarbij wij, indien nodig, ook meteen bloed kunnen afnemen. Ook kan het zijn dat we eerst alleen bloed afnemen en wachten op de uitslag om daarmee vast te kunnen stellen of er sprake is van een vitamine B12 tekort of om andere zaken te controleren. Het kan enkele dagen duren voordat wij de uitslag voor u hebben. Wij nemen vervolgens contact met u op om de uitslag te bespreken. Omdat de situatie bepaalt welke stappen nodig zijn kunnen wij dit niet op deze pagina verder specificeren

 • Wanneer wij samen tot de conclusie komen dat u een B12 tekort heeft en dat het toedienen van vitamine B12 door middel van injecties de juiste behandeling is, dan maken wij een vervolgafspraak waarbij wij u leren hoe u zelf kunt prikken. Indien het om welke reden dan ook voor u niet mogelijk is zelf te prikken dan kunnen we met u zoeken naar andere oplossingen

 • U krijgt van ons een App waarmee u regelmatig geïnformeerd wordt over zaken die gerelateerd zijn aan B12 deficiëntie. Ook kunt u met de app beveiligd contact met ons team hebben

Wij behandelen op dit moment alleen mensen van 16 jaar en ouder.

Wachttijden

Wij streven naar zo kort mogelijke wachttijden. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Neem hiervoor contact op met onze centrale via telefoonnummer 085-0185887. Wanneer u een terugbel verzoek indient nemen wij contact met u op. Wij begrijpen dat er veel mensen zijn die hulp nodig hebben. Onze wachttijd zal dan ook oplopen. Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op de wachttijden pagina zullen wij de actuele wachttijd ook blijven aangeven zodat duidelijk is wat u kunt verwachten.

Om alles zo eenvoudig en efficient mogelijk te maken gaan wij een boekingssysteem op onze website plaatsen. U kunt dan zelf kijken welke dagen en tijden vrij zijn en dan kunt u ook meteen een afspraak inplannen.

Een goed artikel over vitamine B12 tekort kunt u hier vinden: GMED - B12

Vergoedingen

 

Kijk op de declaratie pagina voor meer informatie over kosten en vergoedingen.

 

Over onze prikangst poli

Wij hebben vragen gehad over het feit dat wij ook een prikangst poli hebben waarbij gebruik wordt gemaakt van lachgas. Dit lijkt misschien tegenstrijdig met de B12 poli aangezien gebruik van lachgas kan leiden tot B12 problematiek. Daarom willen wij u dit hierbij nader toelichten.

Wij gebruiken geen lachgas bij de mensen die zichzelf moeten leren injecteren voor B12 tekort. U hebt thuis immers ook geen lachgas ter beschikking. De lachgas behandeling wordt alleen ingezet op de prikangst poli en niet op de B12 poli.

Over het gebruik van lachgas het volgende. Lachgas leidt bij kortdurend gebruik niet tot B12 problemen. Excessief gebruik en langdurig gebruik kan wel voor problemen zorgen. Denk daarbij aan het veelvuldig gebruik in het uitgaansleven. 

 

De behandeling die wij uitvoeren binnen de prikangst poli is slechts incidenteel en duurt zeer kort. Het gaat uitsluitend om een moment waarbij iemand een injectie of bloedafname nodig heeft. Dit zijn dus mensen die anders bijvoorbeeld geen vaccinatie krijgen of geen bloedonderzoek kunnen laten uitvoeren voor een ziekte waar ze mee te maken hebben. Het gaat dus expliciet over een zeer kortdurende en gecontroleerde toepassing die voor deze mensen medisch noodzakelijk is.