Vitamine B12 tekort

Onderzoek en behandeling van vitamine B12 tekort met hele korte wachttijd

Over vitamine B12 tekort

Vitamine B12 tekort of "deficiëntie" is een ernstige aandoening die onbehandeld kan leiden tot ernstige klachten en soms invaliditeit. Omdat vitamine B12 betrokken is bij onder andere de vorming van DNA, de aanmaak van bloedlichaampjes en een gezond zenuwstelsel, kunnen de klachten heel divers en ernstig zijn.

B12 deficiëntie komt veel voor. Bij ouderen kan het tekort oplopen tot 35% van de populatie. (Bron: B12 institute). Van zeer nabij hebben wij meegemaakt hoe B12 problematiek kan doorwerken in iemands gezondheid.

Verwijzing

Voor de behandeling is een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze hebben wij nodig voordat wij u kunnen uitnodigen voor het onderzoek.

Deze behandeling valt onze afdeling Interne Geneeskunde.

De klachten

Vitamine B12 deficiëntie verloopt in het begin zonder symptomen. Daarna kunnen diverse aandoeningen ontstaan zoals bloedarmoede en psychiatrische symptomen. De symptomen zijn dus zeer divers en kunnen ook variëren in ernst.

Omdat vitamine B12 op zoveel systemen in het lichaam van invloed is, uit een tekort zich bij iedereen anders.

Waar de één met name last heeft van vermoeidheid, tintelingen, geheugenverlies en spierkrampen, heeft een ander problemen met zich concentreren, een ontstoken tong, menstruatieklachten en depressiviteit.

Wel zijn er een aantal klachten die vaker voorkomen, zoals: vermoeidheid, psychische problemen, neurologische klachten, een ontstoken of dikke tong, het koud hebben en verlies van eetlust.

Oorzaken

Er bestaan vele oorzaken voor een tekort aan vitamine B12. Deze zijn onder te verdelen in 4 categorieën: verminderde inname (geen/te weinig dierlijke producten in de voeding), een gestoorde opname, aangeboren stoornissen in de B12-stofwisseling, en overige oorzaken. Ook is het mogelijk dat er bij één persoon meerdere oorzaken naast elkaar aanwezig zijn.

Sommige oorzaken zijn vrij eenvoudig te achterhalen, in andere gevallen kan dat erg moeilijk zijn. Een aantal oorzaken kunnen worden opgelost, waardoor de opname van vitamine B12 zich kan herstellen. Dit kan o.a. het geval zijn bij coeliakie, de maagbacterie helicobacter en parasieten in de darmen. De meeste oorzaken zijn echter niet weg te nemen, waardoor blijvende behandeling noodzakelijk is.

Verminderde inname

 • Strikt vegetarisch/veganistisch/macrobiotisch dieet (langdurig)
 • Borstvoeding van een moeder met een onbehandelde vitamine B12-tekort, of met één van bovenstaande diëten
 • Eetstoornissen (langdurig)

Gestoorde opname

 • Geen of te weinig intrinsieke factor door: auto-immuun pernicieuze anemie, darmresectie, afwezige/abnormale vorming van intrinsieke factor
 • Pancreas insufficiëntie
 • Competitie in de darmen met vitamine B12 door: parasieten: Giardia lamblia, diphyllobothrium latum (vislintworm); bacteriële overgroei
 • Darmkanker/maagkanker
 • Verstoring van de opname in de dunne darm door: ziekte van Crohn, coeliakie, tropische spruw, operaties die betrekking hebben op het ileum, Imerslund-Gräsbeck syndroom, ileitis terminales (dunnedarm-zweer)
 • Atrofische gastritis
 • Voedings-cobalamine-malabsorptie (eiwit-gebonden B12)
 • Gastrectomie of gastrische ‘bypass’
 • Zollinger-Ellison-syndroom
 • Langdurig gebruik van maagzuurremmers (omeprazol, pantazol, nexium)
 • Helicobacter pylori (maagbacterie)

Aangeboren storingen in het transport of de stofwisseling van vitamine B12

 • Transcobalamine II deficiëntie
 • Stofwisselingsstoornissen: adenosylcobalamine deficiëntie (cblA, cblB, mut), methylcobalamine deficiëntie (cblE, cblG), gecombineerd adenosylcobalamine en methylcobalamine deficiëntie (cblC, cblD, cblF, cblJ)

Overige oorzaken

 • Medicijngebruik: para-aminosalicylzuur (bij tuberculose), neomycine (antibiotica ), colchicine (bij jicht), metformine (bij diabetes), Questran (cholesterolverlager), kaliumtabletten (zie ook hier)
 • Lachgas
 • Alcoholisme

Diagnose

Het diagnosticeren van B12 deficiëntie is een uitdaging, omdat vaak (onterecht) verondersteld wordt dat bloedarmoede aanwezig moet zijn om de diagnose te kunnen stellen. Bij een aantal onderzoeken heeft men vastgesteld dat neurologische klachten zelfs ernstiger kunnen zijn bij patiënten zonder bloedarmoede.

Het gevaar bestaat dat de diagnose – en daardoor de behandeling van B12 deficiëntie – wordt vertraagd, met grote gevolgen voor u. Een snelle diagnose en behandeling zijn dus wenselijk.

Wij stellen de diagnose volgens de internationale richtlijnen door het doen van bloedonderzoek. De bloeduitslag in combinatie met uw klachten en uw wensen bepalen vervolgens welke behandeling wordt gekozen.

De behandeling

Wanneer vitamine B12 deficiëntie wordt vastgesteld en veroorzaakt wordt door een verstoorde OPNAME van B12, bestaat de behandeling doorgaans uit injecties met Hydroxocobalamine. Deze injecties kunt u uzelf leren toedienen. Wij helpen u daar ook bij. Indien er alleen sprake is van onvoldoende INNAME van B12, bijvoorbeeld bij vegetariërs of vegans, kan de behandeling ook met tabletten.

Hoe werken wij

 • U neemt contact met ons op

 • Wij bellen u terug om kort over uw situatie te spreken

 • Wanneer wij samen afspreken verder te gaan dan plannen wij een consultatie in met onze arts en sturen wij u een email met een link naar een uitgebreide vragenlijst

 • Wij hebben een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig en deze moeten wij voor het consult hebben ontvangen

Wij behandelen op dit moment alleen mensen van 16 jaar en ouder.

Kosten en vergoeding

Het is belangrijk om te weten dat NuevoCare heeft gekozen om geen contracten te sluiten met de verzekeraars. Betekent dit dat u de zorg die wij verlenen niet vergoed krijgt? Nee, zeker niet!

U krijgt van ons een factuur die u instuurt naar uw verzekering. Wanneer deze het geld aan u heeft overgemaakt dan betaalt u aan ons. Wanneer de verzekeraar minder vergoed dan onze factuur, dan betalen wij het verschil. U heeft wel mogelijk nog een eigen risico die u zelf dient te betalen. Dit is echter bij alle zorgverleners het geval.

U betaalt bij ons dus niets meer dan wanneer u naar een zorgverlener gaat die wel een contract met de verzekeraars heeft. 

Wachttijd

U kunt bij ons binnen 2 weken terecht voor het onderzoek.

Afspraak

Voor vragen of het plannen van een afspraak kunt u bellen met ons centrale nummer: 072-8435470 en kiest u voor Medisch Specialisten (optie 2). 

Contact