Verpleegkundig Specialist

Een zelfstandige zorgprofessional

Over Verpleegkundig Specialist

Een verpleegkundig specialist is iemand die naast een verpleegkundige opleiding ook nog een opleiding tot verpleegkundig specialist heeft gevolgd. Voorheen werd dit een nurse practitioner genoemd. Binnen de verpleegkundige specialismen zijn er twee hoofdtakken, namelijk algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). De titel verpleegkundig specialist is wettelijk beschermd. Je mag jezelf dus alleen zo noemen als je de juiste opleiding hebt gevolgd en BIG-geregistreerd bent.

De verpleegkundig specialist werkt tussen het gebied van de verpleegkunde en geneeskunde in. Zo is zij je voor een deel verantwoordelijk voor medische aspecten van de behandeling. Verder is ze ook voor een deel verantwoordelijk voor de verpleegkundige handelingen met betrekking tot de patiënt.

NuevoCare werkt met ervaren en gedreven verpleegkundig specialisten omdat zij een waardevolle bijdrage geven aan de zorg binnen onze praktijk. De verpleegkundig specialisten draaien regulier spreekuur net als de huisartsen en u zult hen dan ook zeker een keer tegenkomen

Taken verpleegkundig specialist?

De taken zijn doorgaans afhankelijk van het vakgebied. Over het algemeen zijn er een aantal taken die iedere verpleegkundig specialist uitvoert:

  • Het verzorgen van een spreekuur;
  • Eindverantwoordelijk zijn voor de regie van een behandeltraject;
  • Het in kaart brengen van symptomen van patiënten;
  • Het geven van informatie met betrekking tot een behandeling of operatie aan de patiënt en naaste omgeving;
  • Het interpreteren van laboratoriumtests;
  • Het geven van voorlichtingen aan patiënten;

  • Het voorschrijven van medicatie;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen de afdeling of instelling.