Physician Assistant

Een zelfstandige zorgprofessional 

Over Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional, die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met de huisarts.

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden.  De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA bestaan uit huisartsgeneeskundige basiszorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Naast het leveren van medische zorg, zet de PA zich in om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen. Ook het initiëren, uitvoeren en publiceren van medisch wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnontwikkeling en innoveren in de zorg behoort tot het werkveld van de PA.

NuevoCare werkt met ervaren en gedreven physician assistants omdat zij een waardevolle bijdrage geven aan de zorg binnen onze praktijk. De physician assistants draaien regulier spreekuur net als de huisartsen en u zult hen dan ook zeker een keer tegenkomen. 

Taken physician assistant

  • anamnese en lichamelijk onderzoek uitvoeren
  • diagnose stellen
  • aanvullende diagnostiek aanvragen en interpreteren
  • een behandelplan opstellen en uitvoeren
  • voorlichting geven
  • medisch technische handelingen verrichten
  • (beperkt complexe) operaties uitvoeren
  • patiëntoverplaatsingen organiseren
  • protocollen (mee)ontwikkelen
  • medicatie voorschrijven