Slaapapneu

Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. In het plaatje heeft de vrouw slaapproblemen door de snurkende man naast haar. Hoewel het lijkt alsof deze man heerlijk slaapt is dit meestal niet het geval. Het snurken is namelijk meestal een teken dat de persoon moeite heeft om adem te halen en daardoor te weinig lucht te krijgt. Het gevolg is dat de slaap onrustig is en wanneer de ademhaling erger verstoord raakt kan het zelfs leiden tot zuurstof gebrek.

Over slaapapneu

Snurken en slaapapneu

Het snurken wordt vaak veroorzaakt doordat de ademweg niet voldoende open blijft tijdens het slapen. Het resultaat is dat mensen voor een korte periode stoppen met ademen totdat het lichaam zegt dat het niet langer kan en dan begint iemand weer te ademen. In dat geval spreken we over slaapapneu.

Wanneer de adempauzes te lang zijn daalt het zuurstof gehalte in het bloed en als dit te veel en te lang is dan zorgt dat voor schade. Dit probleem moet dus zo snel mogelijk opgelost worden.

Om de oplossing te bepalen moet eerst een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek vindt bij u thuis plaats. U slaapt dus in uw eigen bed met de meetapparatuur die wij u meegeven.

Verwijzing

Voor het onderzoek is een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze hebben wij nodig voordat wij u kunnen uitnodigen voor het onderzoek.

Het onderzoek

U krijgt van ons een kastje mee met een aantal sensoren. Voordat u gaat slapen sluit u deze aan. Het kastje neemt gedurende de nacht de informatie van de sensoren op. De sensoren meten de volgende waarden;

  • Snurken
  • Lichaamspositie
  • Hartritme
  • Buik- en borstademhaling
  • Bewegingen (spierspanningen)
  • Zuurstofgehalte in het bloed
  • Luchtstroom bij het in- en uitademen

​De sensoren draagt u over uw nachtkleding en het onderzoek is volstrekt pijnloos.

De volgende dag levert u het kastje bij ons in waarna wij deze uitlezen.

De uitslag

De uitslag krijgt u binnen enkele dagen van de longarts van NuevoCare en uw huisarts ontvangt een verslag voor uw dossier. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u slaapapneu heeft dan zal de longarts met u de behandelmogelijkheden doorspreken. Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn er verschillende behandelopties, waaronder het gebruiken van een speciale beugel, een apneumasker en in sommige gevallen ook een operatie.

De kosten

Het is belangrijk om te weten dat NuevoCare heeft gekozen om geen contracten te sluiten met de verzekeraars. Betekent dit dat u de zorg die wij verlenen niet vergoed krijgt? Nee, zeker niet!

U krijgt van ons een factuur die u instuurt naar uw verzekering. Wanneer deze het geld aan u heeft overgemaakt dan betaalt u aan ons. Wanneer de verzekeraar minder vergoed dan onze factuur, dan betalen wij het verschil. U heeft wel mogelijk nog een eigen risico die u zelf dient te betalen. Dit is echter bij alle zorgverleners het geval.

U betaalt bij ons dus niets meer dan wanneer u naar een zorgverlener gaat die wel een contract met de verzekeraars heeft.

Wachttijd

U kunt bij ons binnen 1 week terecht voor het onderzoek.

Afspraak

Voor vragen of het plannen van een afspraak kunt u bellen met ons centrale nummer: 072-8435470 en kiest u voor Medisch Specialisten (optie 2). 

Contact