Diagnostisch ECG

Een Diagnostisch ECG wordt gemaakt om uit te sluiten dat er iets mis is met het prikkelgeleiding systeem van uw hart en om te beoordelen of uw hartspier voldoende zuurstof krijgt.

Over het onderzoek

Een ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. Het ECG is beter bekend als een hartfilmpje. Een ECG is een registratie van de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. Deze prikkel slaat in een domino-effect over van de ene spiercel op de andere.

Het prikkelgeleiding systeem zorgt ervoor dat dit in de goede volgorde gebeurt: eerst de boezems en dan, na een kleine vertraging, de kamers. Gaat het niet goed, dan ontstaat er een hartritmestoornis. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op een ECG.

Er zijn verschillende soorten ECG onderzoek. Het type onderzoek dat voor u is aangevraagd is afhankelijk van wat de huisarts wilt laten onderzoeken.

De voorbereiding

Wij vragen u om voor het onderzoek geen bodylotion te gebruiken omdat de sensoren dan niet goed blijven zitten. Verder vraagt het onderzoek geen aanvullende voorbereiding.

Duur van het onderzoek en uitslag

Het ECG neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. De assistente die dit uitvoert kan u nog geen uitslag geven. Deze krijgt u later van de huisarts. Die zal u dan ook, indien nodig, een behandelvoorstel geven en in sommige gevallen doorverwijzen naar een cardioloog.

Wanneer het onderzoek is aangevraagd door een andere huisarts dan van NuevoCare dan sturen wij de uitslag naar uw eigen huisarts. Dit gaat via een beveiligde email verbinding. Het kan enige dagen duren alvorens de uitslag bij uw huisarts binnen is tenzij het onderzoek is gedaan in verband met klachten van pijn op de borst. In dat geval zullen wij na het onderzoek direct contact opnemen met uw huisarts.