ijzergebrek anemie

NuevoCare behandelt ijzerterkort met een ijzerinfuus

Over ijzergebrek anemie

Bij u is vastgesteld dat u bloedarmoede heeft. In medische termen wordt dit anemie genoemd. Bloedarmoede betekent dat u een ijzertekort heeft in uw bloed. U merkt bloedarmoede met name doordat u zich moe voelt. Uw arts heeft met u afgesproken dat uw tekort aan ijzer moet worden behandeld door middel van een infuus waarmee het ijzertekort wordt aangevuld.

Verwijzing

Voor deze behandeling is een verwijzing nodig van uw huisarts. Deze hebben wij nodig voordat wij u kunnen uitnodigen voor de behandeling.

Deze behandeling valt onze afdeling Interne Geneeskunde.

De behandeling

Het infuus wordt toegediend bij NuevoCare in Heerhugowaard. U heeft via onze assistenten een afspraak ontvangen. Kom alstublieft op tijd zodat voor alle bezoekers aan ons centrum de behandelingen tijdig kunnen plaatsvinden.

Voor de behandeling begint meten we uw bloeddruk en krijgt u een plakker op de borstkas waarmee wij uw hartlfilmpje, hartslag en ademhaling continu kunnen bekijken.

Er wordt een infuus in uw arm ingebracht. Dit gebeurt terwijl u ontspannen op een fauteuil zit. Het medicijn zit in een infuuszak en is donkerrood/bruin van kleur. Nadat het infuus is ingebracht en aangesloten op een infuuszak begint de behandeling. Via een druppel systeem wordt het medicijn toegediend.

Het toedienen van het infuus duurt in totaal ongeveer twee uur. U hoeft niet in bed te liggen. Als de behandeling klaar is, kunt u zelf weer naar huis. Wel is het verstanding om u door iemand te laten brengen en halen.

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken hoe vaak u een ijzerinfuus moet krijgen. Na de laatste behandeling maken wij een afspraak voor een bloedafname ter controle van uw bloedwaarden.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van dit infuus kunnen zijn;

Vaak:

Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats. (griepachtige verschijnselen, die binnen 48 uur over moeten zijn).

Soms:

Kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met als verschijnsel een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, winderigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping en ernstige allergische reacties.

Zelden:

Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan. Wanneer u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten ervaart moet u dit direct aangeven bij de verpleegkundige. Wanneer u thuis klachten ervaart, kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met een ijzerpreparaat auto te rijden. U zult na ongeveer 8 dagen het resultaat van de behandeling gaan merken. De klachten die u door het ijzertekort had zullen verminderen en/of verdwijnen.

De kosten

Het is belangrijk om te weten dat NuevoCare heeft ervoor gekozen om geen contracten te sluiten met de verzekeraars. Betekent dit dat u de zorg die wij verlenen niet vergoed krijgt? Nee, zeker niet!

U krijgt van ons een factuur die u instuurt naar uw verzekering. Wanneer deze het geld aan u heeft overgemaakt dan betaalt u aan ons. Wanneer de verzekeraar minder vergoed dan onze factuur, dan betalen wij het verschil. U heeft wel mogelijk nog een eigen risico die u zelf dient te betalen. Dit is echter bij alle zorgverleners het geval.

U betaalt bij ons dus niets meer dan wanneer u naar een zorgverlener gaat die wel een contract met de verzekeraars heeft.

Voor mensen die bang zijn voor naalden of pijn bieden wij 1 extra optie:

  • Pijnstillende creme; deze creme moet 60 minuten voor de behandeling worden aangebracht op de huid. Dit moet u dus thuis al doen voordat u bij ons komt. De creme bevat een hoge concentratie van de middelen lidocaine, prilocaine en epinefrine. Deze creme werkt aanzienlijk sterker dan bijvoorbeeld Emla creme en heeft een werkingsduur van ongeveer 4 uur. U kunt de tube bij ons bestellen voor een bedrag van €19,50. Deze creme krijgt u dus niet vergoed van de verzekering.

Wilt u een afspraak maken of heeft u nog vragen?

U kunt bij ons binnen 1 week terecht voor het onderzoek.

Afspraak

Voor vragen of het plannen van een afspraak kunt u bellen met ons centrale nummer: 072-8435470 en kiest u voor Medisch Specialisten (optie 2).

Contact