Declaraties


Hoogte vergoeding

Om onze bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden en vooral tijd te kunnen besteden aan zorgverlening maken wij gebruik van een geautomatiseerd systeem van facturatie.

Nadat wij een onderzoek of behandeling bij u hebben uitgevoerd sturen wij u op een bepaald moment de factuur toe. Deze heeft een betaaltermijn van 30 dagen. Wij raden u aan de factuur direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Afhankelijk van uw polis ontvangt u een vergoeding van 70-100% van de factuur. Het kan dus zijn dat u een deel zelf moet betalen.

Let op: wanneer u een betaling aan de balie doet via de betaalautomaat dan betaalt u €9 administratiekosten ivm de kosten van de pin transactie.

Vergoeding van de kosten van de B12 poli

Voor een behandeling op onze B12 poli is vooraf een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Krijgt u geen verwijzing van uw eigen huisarts, neem dan even contact met ons op. 

U kunt uw huisarts onze gegevens doorgeven zodat deze meteen goed op de verwijzing staan. Onze gegevens zijn: 

Instelling: NuevoCare Holding

ABG-code: 22221133

Zorgmail: nuevocareholding@zorgmail.com

Wij declareren zorgproduct: 39999015 met declaratiecode: 15C231. U krijgt van ons een rekening die u rechtstreeks aan ons moet betalen omdat wij nog geen contracten met de zorgverzekeraars hebben. Uiteraard kunt u de rekening wel gewoon bij uw verzekering indienen.

Wij brengen u het landelijk gemiddeld gewogen tarief in rekening. Let op dat de verzekering u niet het volledige bedrag zal uitkeren. Wat de verzekeraar aan uw uitbetaalt is niet op voorhand door ons te zeggen aangezien zij allen eigen percentages hanteren. Deze liggen doorgaande tussen 70% en 80% van het marktconforme tarief. Het verschil betaalt u dus zelf.

Het kan echter zijn dat een verzekeraar minder betaalt dan 70% !!!

Er zijn namelijk verzekeraars die in hun polis voorwaarden aangeven dat ze een lager bedrag vergoeden. Een voorbeeld hiervan is DSW verzekeringen. Deze verzekeraar heeft een aparte regeling voor bepaalde zorg activiteiten waarbij ze vast stellen wat ze hiervoor betalen. Onderzoek en behandeling van B12 tekort is een van deze zorg activiteiten. DSW betaalt een bedrag van €163,30. Het verschil betaalt u dus zelf !!

Onze rekening heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Dit geeft u voldoende tijd om eerst de betaling van uw verzekering te ontvangen voordat u onze rekening moet voldoen. Zijn er problemen met de betaling door de verzekering dan vernemen wij dat graag van u zodat wij u kunnen helpen. 

Heeft u nog een eigen risico, dan gaat de rekening eerst van het eigen risico af en betaalt u de rekening dus grotendeels zelf.

Declaratie code en kosten

Wij brengen u het "gemiddelde gewogen tarief" in rekening. Het bedrag wordt vooral bepaald door de declaratie code en deze wordt bepaald door het aantal consulten binnen een periode van 3 maanden.

In principe maken wij gebruik van 2 declaratie codes;

  • 39999015: omvat 1-2 consulten met bloedonderzoek en bedraagt €427,60

  • 39999019: omvat meer dan 2 consulten met bloedonderzoek en bedraagt €681

De declaratie codes hebben een looptijd van 3 maanden. Wanneer er dus na 3 maanden opnieuw consulten worden ingepland dan wordt een nieuwe declaratie code geopend. Daardoor kan het dus zijn dat u in 1 jaar meerdere rekeningen ontvangt. Uiteraard gaat alles in samenspraak en na uw goedkeuring.

Heeft u aanvullende vragen over de kosten dan kunt u deze uiteraard altijd vooraf even sturen.

Let op dat voor de B12 behandeling de vergoeding aanzienlijk lager kan zijn dan 70%.

Neem contact op met uw verzekering voor meer informatie over de vergoeding.

Heeft u nog vragen, 

dan horen wij het graag

Contact