Verzekeraars

NuevoCare heeft als missie te laten zien dat de zorg beter en goedkoper kan. Om dat te bereiken hebben wij onze zorgprocessen anders ingericht dan de meeste ziekenhuizen. Er is gekozen voor een opzet met zo min mogelijk management en ondersteunende diensten en zoveel mogelijk zorgverleners. Ook worden diverse unieke zorginnovaties toegepast. Dit levert voordelen op voor de patiënt én voor de betaler. 

Betekent dit dat u de zorg die wij verlenen niet vergoed krijgt? Nee, zeker niet! 

Ook zonder overeenkomst kunnen wij de zorg leveren maar wordt door de verzekeraars minder betaald dan wanneer wij wel een contract zouden hebben.

Let op dat voor B12 behandelingen andere regels kunnen gelden bij uw verzekering. Neem dus altijd even contact met hen op. 

Wij brengen u het reguliere tarief in rekening welke ook door andere ziekenhuizen met een contract worden berekend. U betaalt bij NuevoCare dus niets meer dan bij andere zorgaanbieders!

U heeft wel mogelijk nog een eigen risico die u zelf dient te betalen. Dit is echter bij alle zorgverleners het geval. U betaalt bij ons dus niets meer dan wanneer u naar een zorgverlener gaat die wel een contract met de verzekeraars heeft.