Spirometrie

Bij NuevoCare kan uw longfunctie worden gemeten. Dit kan worden gedaan voor het opsporten van aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

Het onderzoek

Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten
  2. Een blaastest

Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag

Na het onderzoek wordt de uitslag naar uw huisarts gestuurd.

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op

Contact