Spirometrie

Bij NuevoCare kan uw longfunctie worden gemeten. Dit kan worden gedaan voor het opsporten van aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

Het onderzoek

Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten
  2. Een blaastest

Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald.

Het onderzoek kunnen wij uitvoeren vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Voorbereiding

Wij vragen u om de dag van het onderzoek uw medicatie niet in te nemen, tenzij u echt niet zonder de medicatie kunt. Ook vragen we u minimaal een uur voor het onderzoek niet te roken aangezien dit de resultaten van het onderzoek beïnvloed.

Duur van het onderzoek en de uitslag

Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. De assistente die het onderzoek uitvoert kan u nog geen uitslag geven. Deze krijgt u later van de huisarts. Die zal u dan ook, indien nodig, een behandelvoorstel geven.

Wanneer het onderzoek is aangevraagd door een andere huisarts dan van NuevoCare dan sturen wij de uitslag naar uw eigen huisarts. Dit gaat via een beveiligde email verbinding. Het kan enige dagen duren alvorens de uitslag bij uw huisarts binnen is.