up_small_blue-512_edited.png

ECG holter

Patch on chest.jpg

Over ECG onderzoek

Een ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. Het ECG is beter bekend als een hartfilmpje.

Een ECG is een registratie van de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. Deze prikkel slaat in een domino-effect over van de ene spiercel op de andere.

 

Het prikkelgeleiding systeem zorgt ervoor dat dit in de goede volgorde gebeurt: eerst de boezems en dan, na een kleine vertraging, de kamers. Gaat het niet goed, dan ontstaat er een hartritmestoornis.

De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op een ECG.

Er zijn verschillende soorten ECG onderzoek. Het type onderzoek dat voor u is aangevraagd is afhankelijk van wat de huisarts of cardioloog wilt laten onderzoeken.

Wat is het doel van het onderzoek

Bij het Holteronderzoek wordt de elektrische activiteit van het hart geregistreerd gedurende 24-72 uur; het is pijnloos. Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van het hartritme en het opsporen van hartritmestoornissen. Als u bijvoorbeeld klachten heeft van hartkloppingen kan gekeken worden of u op het moment van de klachten een verandering van het hartritme heeft.

Het onderzoek

Soms wordt eerst een hartfilmpje gemaakt met 12 plakkers op uw borst; dit is alleen als uw huisarts ook een ECG aangevraagd heeft.

De holter apparatuur die wij gebruiken voor de Holter ECG onderzoeken is uniek. U krijgt een plakker op uw borstkas met daarop een klein ECG toestel dat uw ECG en hartslag registreert. Wij maken dus geen gebruik meer van losse draden zoals anderen dat doen. Dat scheelt een hoop gedoe en is comfortabeler voor u. Ook is de registratie van het ECG van een veel hogere kwaliteit waardoor de beoordeling van uw ECG ook veel beter is. 

U kunt al uw normale bezigheden uitvoeren tijdens het onderzoek; het onderzoek is pijnloos.

 

De gegevens worden automatisch via de ingebouwde SIM kaart naar de computer van de analist gestuurd. Deze kan dan "op afstand" uw ECG beoordelen. De holter opname duurt meestal 24, 48 of 72 uur afhankelijk van hoe vaak uw klachten optreden.

 

U brengt het toestel terug zodra de opnameduur is afgerond.

De uitslag van het onderzoek


De resultaten van het onderzoek worden aan uw (huis) arts verstuurd. Uw (huis) arts bespreekt met u de uitslag en de mogelijke vervolgstappen.