up_small_blue-512_edited.png

Ijzer tekort

Ijzertekort.jpg

Inleiding

Bij u is vastgesteld dat u bloedarmoede heeft. In medische termen wordt dit anemie genoemd. Bloedarmoede betekent dat u een ijzertekort heeft in uw bloed. U merkt bloedarmoede met name doordat u zich moe voelt. Uw arts heeft met u afgesproken dat uw tekort aan ijzer moet worden behandeld door middel van een infuus waarmee het ijzertekort wordt aangevuld, het venofer-infuus. Dit document informeert u over de gang van zaken rond het toedienen van dit infuus.

 

Venofer-infuus

Er wordt een infuus bij u ingebracht. Dit infuus wordt met behulp van een naald in uw arm ingebracht. Dit gebeurt terwijl u ontspannen op een fauteuil zit. Het medicijn zit in een infuuszak en is donkerrood/bruin van kleur. Nadat het infuus is ingebracht en aangesloten op een infuuszak begint de behandeling. Via een druppelsysteem kan het medicijn gedoseerd worden toegediend. 

 

Het infuus wordt toegediend bij NuevoCare in Heerhugwaard. U heeft via onze assistenten een afspraak ontvangen. Kom alstublieft op tijd zodat voor alle bezoekers aan ons centrum de behandelingen tijdig kunnen plaatsvinden.

 

Duur behandeling

Het toedienen van het infuus duurt in totaal ongeveer twee uur. U hoeft niet in bed te liggen. Als de behandeling klaar is, kunt u zelf weer naar huis. Uw behandelend arts heeft met u afgesproken hoe vaak u een ijzerinfuus moet krijgen. Dat kan variëren van één tot meerdere keren per week en in de regel duurt de behandeling in totaal vier weken. Als de behandeling klaar is, maakt de verpleegkundige van de dagbehandeling met u een afspraak voor controle van uw bloed.

 

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van dit infuus kunnen zijn;

 

Vaak:

Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats. (griepachtige verschijnselen, die binnen 48 uur over moeten zijn).

Soms:

Kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met als verschijnsel een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, winderigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping en ernstige allergische reacties.

 

Zelden:

Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan. Wanneer u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten ervaart moet u dit direct aangeven bij de verpleegkundige. Wanneer u thuis klachten ervaart, kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met een ijzerpreparaat auto te rijden. U zult na ongeveer 8 dagen het resultaat van de behandeling gaan merken. De klachten die u door het ijzertekort had zullen verminderen en/of verdwijnen.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze informatie?

Belt u ons dan even of stuur een e-mail naar info@nuevo.care