up_small_blue-512_edited.png

Longfunctie

SPIROMETRIE.jpg

Wat is het doel van het onderzoek

Bij longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

 

Bij NuevoCare kan met behulp van onderzoek zowel de longinhoud bepaald worden als de hoeveelheid lucht die u hard en snel kunt uitademen. Hiermee wordt de mate van vernauwing van de luchtwegen bepaald. Wij voeren dit onderzoek uit bij patiënten vanaf 6 jaar.

 

Het onderzoek

Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten

  2. Een blaastest


Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald. 

 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag

Na het onderzoek wordt de uitslag direct naar uw huisarts gestuurd.